Udlejningsejendomme

 • Forsikringen kan indeholde:
 • Bygningsbrand
 • Jordskade
 • Anden bygningsbeskadigelse
 • Løsøre i fællesskab
 • Husejeransvar
 • Retshjælp
 • Restværdi
 • Bestyrelsesansvar
 • Kortslutning
 • Vasketøjsdækning
 • Svamp og insekt            
 • Dørsprængning
 • Udvidet rørskade
 • Nøgleomstilling
 • Stikledninger
 • Gæstebudsskader
 • Glas
 • Genhusning
 • Sanitet
 • Anden pludselig skade (ex huslejetab)
 • Hærværk/graffiti

Log på mailweb : makers kommunikation