Landbrug

 • Forsikringsmulighederne her er bl.a.:
 • Bygninger, bygningstilbehør, løsøre m.v.
 • Indbo
 • Besætning
 • Selvkørende maskiner
 • Maskiner i øvrigt
 • Redskaber
 • Avl og produktion
 • Yderligere avl på rod
 • Reinfektion
 • Driftstab
 • Leverandør/aftagerforsikring
 • Kaskoforsikring for landbrugskøretøjer
 • Elsvigt forsikring
 • Miljøskade
 • Silo-/tankforsikring
 • Juletræsforsikring
 • Tyveri og hærværk
 • Elskadeforsikring

Kan også indeholde personforsikringer, såsom:

 • Arbejdsskade
 • Invalideforsikring
 • Livsforsikring
 • Pensionsopsparing
 • Gruppeulykke

 

 

 

De af forsikringen omfattede kan være flg.:

a) landmand, landbrugsmedhjælpere og øvrige
b) kontoransatte, ægtefælle/samlever
c) hjemmeboende børn

 

Ydermere kan personforsikringen omfatte sundhedsdækning. Du slipper for at vente på speciallæge og kan altid forvente en høj kirurgisk ekspertise. Du får ex.:

 • Garanteret opstart af behandling inden for 14 dage
 • Speciallæge efter henvisning fra praktiserende læge
 • Operationer
 • Efterbehandling
 • Erstatning uden maksimum
 • To års erstatningsperiode
 • Løbende heldbreds tjek
 • Børnedækning

Log på mailweb : makers kommunikation