Produktionsvirksomheder

Alle produktionsvirksomheder bør have en forsikringspolitik (både som et ledelsesværktøj og som en del af virksomhedens økonomiske politik). Den bør udstikke retningslinjer for virksomhedens forsikringsforhold og give udtryk for ledelsens politik på dette område.

First Brokers hjælper gerne med dette, og laver som udgangspunkt flg.:

  • Identifikation af risici
  • Vurdering af risici
  • Eliminering eller reduktion af risikoen
  • Begrænsning af opståede skader
  • Risikofinansiering

 

 

 

 

Herefter gøres flg.:

  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udvælgelse af tilbudsgivende forsikringsselskaber
  • Tilbudsanalyse
  • Beslutning om fremtidigt selskab/selskaber til at forsikre kunden

Log på mailweb : makers kommunikation