Transportforsikring

Aftaler her indeholder typisk:

 • Bilforsikringer
 • Fragtføreransvarsforsikringer
 • Lovpligtige arbejdsskadeforsikringer
 • Erhvervsansvarsforsikringer
 • Syge- og retshjælpsforsikringer
 • Ulykkesforsikringer
 • Løsøreforsikringer
 • Bygningsforsikringer
 • Privatforsikringer
 • Helbredsforsikringer
 • Pensionsordninger
 

 

Af specialdækninger kan nævnes:

 • Sværgodstransporter
 • Krandækninger 
 • Entreprenørdækninger
 • M.v.

Log på mailweb : makers kommunikation